Na této stránce bych rád shrnul své výsledky za léta pejskařiny:

 

 
  -- 10x jsem se probojoval na Mistrovství České republiky s umístěním 5. a 7.všestranný, 3.obranář a 4.stopa---- 4x jsem se zúčastnil M ČR BO s umístěním 4.,6, a 7. místo
-- na mistrovství jsem připravoval mládežníky Michaela Bambáska s Fulou z Uliček,  který se probojoval i do
      MČR dospělých,
      Láďu Doška s Aranem z Dobř.pískovny, Radku Holubovou s erdelem Enrico Bikimír" Pluto",
      Jardu Topiče s NO bez PP.   
-- stál jsem u zrodu Podřipského poháru
-- 3x jsem byl v čele organizačního výboru MČR (1988 ,1990 ,2000)
-- 2x  v čele organizačního výboru MČR BO
-- od roku 2001 v čele organizačního výboru výběrových soutěží pro MČR IPO a MS FCI
-- spolupodílím se na přípravě Mistrovství světa BO, které proběhne 7.-10.5.2009 v Roudnici nad Labem

-- pracoval jsem jako instruktor v ZKO, krajský revizor, okresní poradce chovu a tetovač, předseda a místo-
    předseda krajského výboru, první místopředseda ČKS, prezident klubu BO

-- Jaro 2009- Jako předseda organizačního výboru jsem se podílel na přípravách a samotném průběhu Mistrovství světa Belgických ovčáků v Roudnici nad Labem. www.fmbb2009.com

-- s Aranem z Uliček: ZM, ZV1-ZV3, OP1-OP3, ZPO, SP1, IPO 5x na MČR (1967,1970,1971,1972,1973)
                                  dva roky v reprezentačním výběru

-- s Carkou z Malé skalky: ZM, ZV1-ZV3, IPO3, 2x účastník MČR

-- s Sonja Tascas Houm: účast na MS BO v Itálii

-- s Aymonem Foxly Bohemia"Aranem": ZVV1, IPO3, 3x v reprezentaci na MS BO, 3x na MČR IPO,
                                                              na výběrových soutěžích 2. a 5. místo

-- s Barbarem MI-Ji: IPO 3